Polityka Prywatności

 1. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: Browar Gzub Katarzyna Staszewska, Annopole 9a, 63-000 Środa Wlkp., info@gzub.pl
 2. Dane dostępowe:
  1. Na naszą stronę internetową można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych za wyjątkiem pytania o pełnoletność . W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.
  2. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Dane Klienta usuwane są z serwera Sprzedawcy od razu po realizacji zamówienia.
 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy:
  1. Gromadzone dane osobowe używane są wyłącznie wtedy, kiedy zostaną dobrowolnie przekazane przez Klienta poprzez złożenie zamówienia, a także kontaktując się z Sprzedawcą(np. za pomocą formularza kontaktowego, nr. telefonu lub e-mailem).
  2. Pola obowiązkowe są tak oznaczone, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z Sprzedawcą.
 4. Przekazywanie danych:
  1. W celu wykonania umowy przekazujemy dane Klienta firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.
  2. Zależnie od tego wyboru usług płatniczych w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Klienta dostawcy usług płatniczych.
  3. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
 5. Przekazywanie danych firmie kurierskiej:
  1. W trakcie lub po złożeniu zamówienia i wyraźnej zgody, dane przekazane są na tej podstawie wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować (adres e-mail i numer telefonu) z Klientem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.
  2. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany na stronie internetowej w zakładce KONTAKT lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy.
 6. Cookies i analityka internetowa:
  1. Aby uatrakcyjnić stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta.
  2. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.
 7. Wtyczki portali społecznościowych:
  1. Na stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.
  2. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook lub Instagram.
  3. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana z stroną.
  4. Po zalogowaniu do jednego z serwisów społecznościowych, usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Sprzedawcy do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym.
  5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Klienta zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
   1. http://www.facebook.com/policy.php
   2. https://web.facebook.com/help/instagram/155833707900388?_rdc=1&_rdr
  6. Aby serwisy społecznościowe przyporządkowały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio z profilem Klienta w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Klient również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki.
 8. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa:
  1. Klient ma prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.
  2. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, należy skontaktować się z administratorem danych: Browar Gzub Katarzyna Staszewska, Annopole 9a, 63-000 Środa Wlkp., e-mail: info@gzub.pl lub telefon: +48604699486
  3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu:
   1. Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas Klient ma prawo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość.
   2. Po skorzystaniu przez Klienta z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw Klienta, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
   3. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania danych osobowych Klienta do powyższego celu.